Borreveien 18
3186 Horten
Tel: 33 04 60 64
Mob: 92 85 88 38
Send-epost

Brønnboring

Brønn og vannpumpe for rent drikkevann 

kranSunnhet - Stabilitet - Sikkerhet 

En vannbrønn forsyner deg med friskt  og rent vann som ikke er forurenset av overflatevann. Kildevann har brukt fra hundre til flere tusen år på trenge gjennom jord- og steinlag og ned i berggrunnen. Dette er naturens måte å rense vann på, - grunnvannet er faktisk den reneste drikkevannskilden i naturen.

Med egen brønn har man en stabil forsyning av vann til hus, hytte eller næringsbygg. Fordi brønnen vanligvis ikke ligger langt fra inntaket er det lett å sikre seg mot at rørene fryser i vinterhalvåret. Under arbeidet med å bore brønnen, sørges det for at tilsiget av vann til reservoaret alltid skal være godt nok, sommer som vinter.

Riktig plassering og tetting av brønnen gjør at faren for forurensning er minimal. Under befaringen sørges det for at brønnen ikke bores for nær forurensningskilder som landbruks- eller industriområder. Og under arbeidet med å sette opp brønnanlegget benyttes velprøvde metoder for å sørge for at vannet skal være helt rent.

Les mer om brønnboring hos grunnvanninorge.no.

Gratis befaring

Vi foretar alltid en befaring før vi begynner på en jobb. På denne befaringen blir ting avklart i forhold til praktiske anliggender, som plassering av brønn, innlegg, gjennomgang av boreprosessen etc. 

For ytterligere opplysninger ta kontakt.

 

 
Borreveien 18, 3186 Horten - Tel: 33 04 60 64 - Send e-post
Utviklet av FunkWeb - Leverandør av Joomla-tjenesterer